Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

  • Samlet elevtal pr. 11-09-2018:  89 elever

  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal